Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Krupina » Mikroregión Konkordia » Všetky body

Všetky body v Mikroregión Konkordia

Všetky body

597x turistika, 529x miesto, 52x priroda, 49x vrch, 39x doprava, 37x duchovno, 36x autobusová zastávka, 29x orientačný bod, 25x poľovnícky posed, 17x prevadzkuje, 15x stravovanie, 13x KST, 13x cintorín, 11x sport, 11x obchod, 11x kostol, 8x auto, 7x kaplnka, 7x splav, 7x pitná voda, 7x volny-cas, 6x parkovisko, 6x brod, 6x ihrisko, 6x turistické informácie, 6x kríž, 6x potraviny, 4x strom, 4x knižnica, 4x pohostinstvo, 3x prameň, 3x sluzby, 3x reštaurácia, 3x futbal, 3x COOP Jednota, 2x supermarket, 2x múzeum, 2x tenis, 2x studňa, 2x železničná stanica

Všetky body

v Mikroregión Konkordia

V Mikroregión Konkordia sa nachádza 779 kusov .

, Mikroregión Konkordia:, 1 z 13

Coop, Coop, Motorest Tranzit, Koháryho dub, Koháryho dub, pošta, Podvršok, Hontianske Nemce, Krasačník, cyklopumpa, COOP Jednota, Stará hora, Mladá hora, Sebechleby, Medovarce, Futbalové ihrisko, futbal, tenis, prameň, tenis, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Hontianske Nemce, Rakovec, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Hont. Nemce, Majer rázc., Hontianske Nemce, Rakovec, Hont. Nemce, Majer rázc., Rykynčice, Horné Rykynčice, Hont. Nemce, Tepličky obal., Hontianske Nemce, ZŠ, Nemčianske múzeum v Turčanovom mlyne, Hontianske Nemce, Podvršok, Hont. Nemce, Selá, Odpočívadlo 7 - Nemčianske vinice, Hontianske Nemce,Majer salaš, Kráľovce-Krnišov, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Hontianske Nemce, Majer Babiak, Pajta, Hontianske Nemce, kult. dom, Hontianske Nemce, kult. dom, ovocie, zelenina, pohostinstvo, Domaníky, Odpočívadlo 6 - Mladá Hora vinárska osada, Sebechleby, ZŠ, Hostinec, Domaníky, OcÚ, základná škola, Sebechleby, Jednota, Furmanská - Pizza Hont, Medovarce, Vysoké pole, Domaníky, žel. zast., Medovarce, obec, Domaníky, OcÚ, Klasitavky, Viničný vrch, autoservis, Krejdy, Hornická cesta, pitná voda

, Mikroregión Konkordia:, 2 z 13

Ladzany, Jednota, kostol, pitná voda, Ladzany, most, Devičie, Devičie, Devičie, obec, pitná voda, potraviny, Knižnica, Potraviny, Tŕstie, Jednota, Koháryho dub, domáce výrobky, pitná voda, Koháriho dub, orientačný bod, Srbky, orientačný bod, parkovisko, parkovisko, Pri mlyne, orientačný bod, orientačný bod, prameň, Malé vrbiny, Malá Bukovina, Vrchné humná, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Krupinica, Rakovec, Pri kríži, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Medzi potoky, radnica, parkovisko, Trojjediného Boha, Korytárov mlyn, kostol, Pivnica pod Bralom, La festa, kaplnka, reštaurácia, Dolné záhrady, prameň, cintorín, Horná dolina, orientačný bod, Kráľovce, kostol, Holcer, Horné selá, Horné záhrady, Končatý vrch, Krasačník, Dolina, orientačný bod, orientačný bod, parkovisko

, Mikroregión Konkordia:, 3 z 13

parkovisko, cintorín, cintorín, orientačný bod, parkovisko, kaplnka, bar, futbal, Obecná knižnica Medovarce, Dvor Chotár, Dolinský mlyn, múzeum, orientačný bod, Obecná knižnica Ladzany, kaplnka Sv. Urbana, svätého Michala, Stolárska dielňa, kostol, kostol, Jutriky, Na biele dráhy, Nový Dvor, Selo, Niže Dediny, Devičiansky Mlyn, Hájišťe, Horné záhumnia, kostol, Beszédes Lajos Cserkészpark, Konopiská vyše mlyna, cintorín, brod, nábytok, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Poznávaj a chráň, orientačný bod, Náučný chodník Koháryho dub, Hontianske Nemce, Hont. Nemce, Selá, Kráľovce-Krnišov,Lično, Hont. Nemce, Tepličky lom, Hontianske Nemce, Husín, Hontianske Nemce, Suchý Potok, Medovarce, vinice, Medovarce, rázcestie, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed

, Mikroregión Konkordia:, 4 z 13

poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, orientačný bod, poľovnícky posed, Tepličky, horáreň, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, prístrešok, altánok, pamätník, orientačný bod, Dolné Lúžno, orientačný bod, kaplnka, orientačný bod, orientačný bod, Za Rašským vrchom, Hájik, Pod Silným vrchom, Chyžišťe, Vŕšok, Salad vrch, Ozdol, Chovaň, V potokoch, Pustatina Tepličky, Na Močidlách, Žaludné, Dolné prielohy, Studenec, Jalšava, Krnišovský Mlyn, Galovce, Nad bralom, Harmanec, Oplakanec, Suché lúky, Panská hora, Dielec, Kamenec, Nad Studencom, Strmé tále, Pri lavičke, Za kostolom, Pri Chodníku, Na vrchoch, Švecova dolinka, Prieložok, Šipín, Cerovina, Konča lúčiek, Šipická stráň

, Mikroregión Konkordia:, 5 z 13

Na Stráni, Kosenice, Ďuran, Strmé sady, Pod pivničkami, Nehutín, Pod orlím, Samovklin, Veľký Orol, Za hájom, Nad jamami, Dolné Rázdelie, Vŕšok, Od Harmanca, Dielce, Krnišov, Úvršie, Lipinka, Nove lúky, Medzi vŕškami, Pustatina Samovklin, Na vŕšku, Driemov kút, Lišťiak, Benedikovské lúky, Široké chrastie, Horné Rozdelie, Na brehoch, Brodný dielec, Železiarské tále, Dlhé, Za vŕškom, Silný vrch, Dudačka, Pod Cerja, Hať Stráňa, Rígeľ, Niže prieloha, Drienov, Zalíštie, Brodné lúky, Mariaška, Stará hora, Hil, Mariačka, Nad uličkou, Záhradníčky, Pavlova dolina, Noviny, Háj, Nad Žaludným, Rákytia, Válovná pažiť, Bienska lúka, Licno, Čipčí vrch, studňa, Konopiská, U chotára, Pálenica

, Mikroregión Konkordia:, 6 z 13

Ploština, Háj, Roľniská, Hrachovište, Na stráničke, Strach, Hrochoť, Tále, Stožiská, Paulovský jarok, Hliny, Ploštát, Balážka, Husín, Cerja, Korienky, Hrb, Dedová lúka, Hliny, Vaňov sad, Dielničky, Háj a Bralo, Roveň, Mladý Háj, Cigánsky Rad, Kompisky, Nad Hilom, Veľké zeme, Ďurjan, Lipinka, Drienové lúky, Závrch, Nad Brezinami, Nad Suchým potokom, Medziorlie, Breziny, Vŕšky, Druhá strana, Nad Krasačníkom, Na jamu, Nad brezinkou, Patočiny, Horné prielohy, Malý Orol, Pod Lipovým vrchom, Na vrch, Demianky, Dlhé zeme, Jama, Rakovčík, Balážov kríž, Hradská púť, Lavrincova dolinka, Krivé, Za háj, Pod veľkým vrchom, Velky, Za lúkami, Staré vinice, Záhumnie

, Mikroregión Konkordia:, 7 z 13

Tepličky, Pri kríži, kaplnka, Pod Chlmom, kaplnka, Nad Habrovík, kaplnka, kaplnka, strom, Kjepa - Za krížom, Sedlo, Nad Domanickou chrasťou, Za Pánskou pajtou, Za Kalváriou, Na Dolníckej ceste, Holz, Za cintorínom, Sapún, Nad Vorbelicami, Pri nemčanskej ceste, Pri Drážovskom chodníku, Roveň, Pod Tesárskou cestou, Nad Domanickým chodníkom, Termebizel, Mladá hora, Sviňacia studňa, Kvaka, Pri Šipickom chodníku, Hríčel, Za Cigánmi, Mäkký kameň, Za Štokovou horou, Na jame, Solcbonk, Pod krížom, Dolné Lúky, Pri Sviňacej studni, Pri Šoresovom jarku, Krejdy, Herecajbet, Hôrka, Pri Okrúhlej chrasti, Na Baníckej ceste, Horné lúky, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Pri mestskej pažiti, Lujbet, Pod Štokovou horou, Repkov jarok, Pri Krivej hruške, Horné táliky, Rykynčický chodník, Pri rykynčickom chodníku, Suché sádky, Špit, Slovk, Na Železnej ceste, Nad mestskou pažiťou, Drážovská dolina

, Mikroregión Konkordia:, 8 z 13

Cerovina i Farkaš, Na chotári, Veľké tály, Vorbelice, Čapinský, Zadná chrasť, Čierny diel, Kantove sádky s konopiskami, Tvarožný lúžok, Na Brale, Plaský diel, Veľké tály, Na dráhach, Dolné Brcy, Pirovský vrch, Krupinica, Štok, Žernov, Konopiská, Hrkoň, Dolné Selá, Osičie, Ladzanský vrch, Hajles, Stráň, Dolný Vlčienec, Horné Selá, Pod Rázgou, Pri hruške, Kapustniská, Štoková hora, Háj, Brcy, Brezinky, Pod Železnou cestou, Chymova hora, Nad lístkom, Bukovina, Niže Ladzanskej cesty, Močiar, Vrchpotok, Nad Hrkoncom, Malý dielec, Nad Bralom, Za Hájom, Urbanov jarok, Farkaš, Nad Domanickou stráňou, Pod Kobolovou hruškou, Horné Brcy, Nad Bukovským, Vyše dediny, Pri studni, Zvonkrén, Križné, Na dráhach, Nad Lachovou vinicou, Stredné Brdo, studňa, Ploská stráň

, Mikroregión Konkordia:, 9 z 13

Dúbravské, Odzgorušné, Kratiny, Nad mlynom, Závraničia, Štumple, Loger, Mosnička, Hontianske Nemce, Na Pirovskom, Nad lúkami, Pod Čiklovom, Župane, Za Horným mlynom, Viničná stráň, Dolné lúky, Dúbrava, Nad Chymovou horou, Lašťoky, Háj, Madzi Brody, Somárovo, Popálenice, Prostredný vrch Homola, Lúžok, Bencina, Horné lúky, Žabiarňa, Sucháňky, Horné selá, Španierky, Nad Sekielcom, Staré vinice, Ostrice, Dolný vrch, Pod bralom, Lúky, Vtáčnik, Brište, Lipinka bralia, Do kúta, Dúbrava a Háj, Hrbný diel, Remarancia, Čepeľov bok, Pri Trsti, Veľké lúky dolné, Nad Chruchoďou, Dubovo, Kašište, Kopaničky, Jamečná, Chruchoď, Nad Malým hájom, Dolné selá, Na veľkom diely, Drážky, Zákľuč, Habrovník, Tále

, Mikroregión Konkordia:, 10 z 13

nad Habrovníkom, Meňuška, Bralo, Nad kútom, Podsádky, Dolné lúky, Nad pivnicami, Dolný háj, Veľký močiar, Horný Vlčienec, Nad Stráňou, Nad Bralom a za Lúčkami, Hrubá hora, Dvor Hrubá Hora, Veľké lúky horné, Bukovec, Nad hájom, Močiarik, Židové táliky, Churchoď, Volovo blato, Stráň, Na viničke, kríž, Pod hájom, Pod Žitným jarkom, Pri Pečenickej ceste, Lopatiny, Kamenný závoz, U kráľovej lipy, Pri Vlčej jame, Hrádok, Na jame, U Jablonca, Za Vinným potokom, Država, Gregorov vrch, Chrastava, Za Hájišťom, Pod háj, Kľúčny potôčik, Novinky, Na stajníku, Horné Lužno, Vrchne vinice, Na lindu, Za Bodovým jarkom, Od Teplíc, Vanišova lúka, Močiarky, Na Háji, Žitný járok, Vrabcov vŕšok, Pod Buvancom, Veľký Salad Vrch, Za mlynom, Radvanky, Na dolinkách, Pod Sokolom, Felaťa

, Mikroregión Konkordia:, 11 z 13

Ďurčokovské, Záhumnia, Bratova, Murovaný Veperec, Babia hora, Pod vinicami, Niže cesty, Na uhlišti, Železná baňa, Ujmanovo, Rovinky, Krivý brod, Za jarkom, Od Sebechlebského chotára, Do Lukovišťa, Pri Jablonci, Odranov vŕšok, kostol, Nad hájom, Pod Nemcovinou, Kostolné, Bralo, Nad závozom, Pri Turni, Becinky, Buvanec, Babica, Na Hline, Pri orechu, Dubov diel, Pod cérmi, Plešky, Lipovský bok, Orosky, Pri Veperci, Nad vinicami, Pod Bukovinkou, Studenec, Tábory, Stránička, strom, Na krču, Vŕšky, Niže Salad Vrchu, Žarnosek, Kňazová, Kamenná stráň, Dvorište, Za Hôrkou, Veľké Orlie, Končitý vrch, Dolinka, Chotáre pri Kráľovskom, Na dolinky, Roveň, Bebelčin, Kopaničky, Lúčky, Nad Hájom, Horný sališ

, Mikroregión Konkordia:, 12 z 13

Na dráhach, Balašovicov sad, Vyše Buvanca, Dlhé Nivy, Dolinka, Dolný Veperec, Močiar, Na Lucinovom vrchu, Patrno hore, Údol, Klastavské lúky, Kostolná cesta, Nad jamou, Frčkov sad, Šteflíkova dolina, Osek, Trnovec, Laz, Holičný vrch, Na šípku, Háj, Na Mokré bukovinky, Difničky, Kňazov vrch, Pusté sady, strom, Bačov vrch, Bukovina, Trešten, Vŕšok, Záhoria, Sásky vrch, Závoz, Skalová stráň, Havran, Cerie, Dráhy, Dvor, Kukučka, Dianiš, Noviny, Tlstý Vrch, Diel, Široké lúky, Penov vrch, Podhumný vŕšok, Vŕšok, Výšok, ihrisko, Za chodníkom, Dolné Lázky, Na Úvrati, Malíčký Rakovček, Veľký vrch, Hrubá hora, Vrch Ponec, Rašský vrch, Slnná stráň, Strmá stráň, Lásky

, Mikroregión Konkordia:, 13 z 13

Praslica, Malé Orlie, Závada, Niže Konopia, Nad Hýľom, Konopiská, Stráň, Terečka, Dvor Rovňa, Kresačka, Dolný Močiar, Hlboký Rakovček, U Lipy, Nad Konopím, Lukovec, Plošťať, Ostrý vrch, Kňahniny, kríž, kríž, Viničný vrch, Chotár, Prostredný vrch, kríž, kríž, Šibač, Sanda, Homoľa, Domanícke, Mrázovka, kríž, Šipická cesta, Nad Hájom, brod, Devičiansky vrch, brod, cintorín, cintorín, Kľučno, Viničky, Tŕstie, Veľký Gregor, Kľúč, Háj, Pliešky, brod, Tlstý vrch, Havran, Chlm, Hlava, Sokol, brod, Opátov vrch, Ostrý vrch, Poniecvrch, brod, hať, cintorín, Starý cintorín

inde

Hontianske Nemce (262x), Sebechleby (203x), Rykynčice (144x), Ladzany (134x), Kráľovce-Krnišov (124x), Devičie (114x), Dolné Rykynčice (99x), Krnišov (94x), Medovarce (83x), Horné Rykynčice (63x), Domaníky (55x), Rakovec (52x), Sitnianska Lehôtka (45x), Kráľovce (45x)
 v Hontianske Nemce
 v Sebechleby
 v Rykynčice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mikroregion-konkordia.oma.sk/poi

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.