Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Krupina » Mikroregión Konkordia » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Konkordia

Miesto v Mikroregión Konkordia

V Mikroregión Konkordia sa nachádza 545 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 1 z 10

Srbky, Kráľovce, Rakovec, Korytárov mlyn, Malá Bukovina, Pri mlyne, Malé vrbiny, Medzi potoky, Krupinica, Pri kríži, Dolné záhrady, Horná dolina, Horné selá, Vrchné humná, Končatý vrch, Horné záhrady, Krasačník, Holcer, Dolina, Dolinský mlyn, Dvor Chotár, Jutriky, Na biele dráhy, Devičiansky Mlyn, Selo, Nový Dvor, Niže Dediny, Hájišťe, Horné záhumnia, Konopiská vyše mlyna, Dolné Lúžno, Niže prieloha, Ozdol, Konča lúčiek, Chovaň, Šipická stráň, Šipín, Pod Cerja, Dolné prielohy, Železiarské tále, Na vrchoch, Prieložok, Panská hora, Na vŕšku, Dudačka, Havran, Samovklin, Medzi vŕškami, Nad Studencom, Žaludné, Chyžišťe, Krnišovský Mlyn, Bienska lúka, Dlhé, Suché lúky, Rígeľ, Háj, Driemov kút, Cerovina, Zalíštie

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 2 z 10

Na brehoch, Švecova dolinka, Drienov, Veľký Orol, Hájik, Krnišov, Nove lúky, Za kostolom, Oplakanec, Pod Silným vrchom, Kosenice, Od Harmanca, Za vŕškom, Stará hora, Válovná pažiť, Nehutín, Jalšava, Studenec, Pri lavičke, Na Močidlách, Široké chrastie, Pod orlím, Mariaška, Pustatina Tepličky, Harmanec, Brodné lúky, Nad bralom, Pri Chodníku, Strmé tále, Salad vrch, Lipinka, Benedikovské lúky, Za Rašským vrchom, Noviny, Hať Stráňa, Ďuran, Na Stráni, Mariačka, Rašský vrch, Rákytia, Strmé sady, Brodný dielec, Hrubá hora, V potokoch, Dielec, Silný vrch, Dielce, Nad Žaludným, Pavlova dolina, Hil, Lišťiak, Galovce, Horné Rozdelie, Dolné Rázdelie, Záhradníčky, Vŕšok, Za hájom, Nad uličkou, Pustatina Samovklin, Nad jamami

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 3 z 10

Úvršie, Pod pivničkami, Vŕšok, Kamenec, Ďurjan, Hliny, Závrch, Na jamu, Konopiská, Balážka, Licno, Patočiny, Roľniská, Háj a Bralo, Ploštát, Pálenica, Na vrch, Mladý Háj, Stožiská, Cigánsky Rad, Strach, Paulovský jarok, Dielničky, Malý Orol, Bukovina, Nad brezinkou, Hrachovište, Drienové lúky, Korienky, Nad Brezinami, Medziorlie, Hrochoť, U chotára, Dlhé zeme, Tále, Vŕšky, Čipčí vrch, Háj, Hliny, Breziny, Vaňov sad, Husín, Horné prielohy, Pod Lipovým vrchom, Nad Krasačníkom, Cerja, Dedová lúka, Hrb, Ostrý vrch, Druhá strana, Na stráničke, Breziny, Lipinka, Veľké zeme, Kompisky, Nad Suchým potokom, Nad Hilom, Roveň, Jama, Demianky

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 4 z 10

Ploština, Diely, Velky, Pod veľkým vrchom, Krivé, Rakovčík, Za lúkami, Tepličky, Záhumnie, Balážov kríž, Lavrincova dolinka, Hradská púť, Za háj, Staré vinice, Pod Chlmom, Pri kríži, Nad Habrovík, Kjepa - Za krížom, Horné táliky, Na Železnej ceste, Dolné Lúky, Sapún, Pod Tesárskou cestou, Pri mestskej pažiti, Na Baníckej ceste, Za Cigánmi, Holz, Hôrka, Termebizel, Pri Krivej hruške, Lujbet, Pri rykynčickom chodníku, Krejdy, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Nad Domanickým chodníkom, Suché sádky, Pod Štokovou horou, Na chotári, Herecajbet, Za Pánskou pajtou, Sedlo, Slovk, Za Štokovou horou, Rykynčický chodník, Pod krížom, Mladá hora, Pri Šoresovom jarku, Kvaka, Špit, Na Dolníckej ceste, Za Kalváriou, Pri Sviňacej studni, Nad Vorbelicami, Na jame, Viničný vrch, Pri Okrúhlej chrasti, Drážovská dolina, Nad mestskou pažiťou, Pri Šipickom chodníku, Za cintorínom

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 5 z 10

Repkov jarok, Hríčel, Nad Domanickou chrasťou, Horné lúky, Roveň, Pri nemčanskej ceste, Sviňacia studňa, Pri Drážovskom chodníku, Mäkký kameň, Solcbonk, Cerovina i Farkaš, Ploská stráň, Dolné Selá, Háj, Čapinský, Hrkoň, Pod Železnou cestou, Za Horným mlynom, Veľké tály, Mosnička, Nad Bukovským, Na Brale, Lúžok, Brezinky, Štok, Krupinica, Horné Brcy, Somárovo, Štumple, Prostredný vrch Homola, Pod Rázgou, Plaský diel, Farkaš, Za Hájom, Hajles, Chymova hora, Nad lúkami, Pri hruške, Tvarožný lúžok, Žernov, Sanda, Stará hora, Nad mlynom, Horné Selá, Bencina, Vorbelice, Devičiansky vrch, Madzi Brody, Malý dielec, Loger, Dolné lúky, Križné, Nad Lachovou vinicou, Zadná chrasť, Osičie, Dolné Brcy, Kratiny, Pirovský vrch, Stráň, Nad Bralom

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 6 z 10

Viničná stráň, Popálenice, Háj, Veľké tály, Vrchpotok, Čierny diel, Závraničia, Nad lístkom, Nad Hrkoncom, Na dráhach, Pri studni, Stredné Brdo, Pod Kobolovou hruškou, Bukovina, Niže Ladzanskej cesty, Župane, Močiar, Dolný Vlčienec, Dúbrava, Lašťoky, Odzgorušné, Vyše dediny, Urbanov jarok, Štoková hora, Na dráhach, Konopiská, Na Pirovskom, Pod Čiklovom, Kantove sádky s konopiskami, Brcy, Kapustniská, Nad Chymovou horou, Zvonkrén, Ladzanský vrch, Nad Domanickou stráňou, Dúbravské, Nad Bralom a za Lúčkami, Dolný vrch, Bukovec, Horný Vlčienec, Nad Stráňou, Nad Malým hájom, Dúbrava a Háj, Chruchoď, Veľký močiar, Hrubá hora, Lúky, Pod bralom, Horné lúky, Pri Trsti, Staré vinice, Sucháňky, Brište, Močiarik, Dvor Hrubá Hora, Nad Sekielcom, Veľké lúky horné, Nad Chruchoďou, Veľké lúky dolné, Remarancia

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 7 z 10

Dolné lúky, Dolné selá, Žabiarňa, Španierky, Horné selá, Kašište, Lipinka bralia, Nad hájom, Bralo, nad Habrovníkom, Hrbný diel, Churchoď, Nad kútom, Dubovo, Ostrice, Židové táliky, Na veľkom diely, Meňuška, Nad Hájom, Nad pivnicami, Tále, Čepeľov bok, Kopaničky, Vtáčnik, Jamečná, Do kúta, Drážky, Zákľuč, Habrovník, Dolný háj, Podsádky, Buvanec, Pod Bukovinkou, Vrchne vinice, Pod Sokolom, Studenec, Babia hora, Na stajníku, Na Hline, Pri Veperci, Lopatiny, Rovinky, U kráľovej lipy, Pod cérmi, Gregorov vrch, Pri Vlčej jame, U Jablonca, Za jarkom, Horné Lužno, Na uhlišti, Za Hájišťom, Orosky, Záhumnia, Pod vinicami, Krivý brod, Bratova, Na lindu, Pri Pečenickej ceste, Za Bodovým jarkom, Dubov diel

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 8 z 10

Kostolné, Na jame, Odranov vŕšok, Pod Buvancom, Od Teplíc, Železná baňa, Vanišova lúka, Stráň, Nad závozom, Pod Nemcovinou, Ujmanovo, Za Vinným potokom, Murovaný Veperec, Za mlynom, Bralo, Na Háji, Pod Žitným jarkom, Nad hájom, Babica, Pod hájom, Lipovský bok, Pri Turni, Pri orechu, Veľký Salad Vrch, Do Lukovišťa, Felaťa, Pri Jablonci, Novinky, Ďurčokovské, Niže cesty, Plešky, Viničky, Vrabcov vŕšok, Tŕstie, Na viničke, Kamenný závoz, Pod háj, Háj, Od Sebechlebského chotára, Država, Nad vinicami, Volovo blato, Močiarky, Na dolinkách, Radvanky, Becinky, Hrádok, Žitný járok, Chrastava, Kľúčny potôčik, Bebelčin, Skalová stráň, Na krču, Vŕšok, Údol, Frčkov sad, Dvorište, Dvor, Za chodníkom, Dráhy

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 9 z 10

Na Mokré bukovinky, Horný sališ, Lúčky, Močiar, Chlm, Roveň, Laz, Na Úvrati, Tábory, Výšok, Dlhé Nivy, Kostolná cesta, Široké lúky, Balašovicov sad, Nad Hájom, Závoz, Trnovec, Dolinka, Záhoria, Patrno hore, Vyše Buvanca, Dolný Veperec, Na dolinky, Háj, Difničky, Stránička, Kňazová, Chotáre pri Kráľovskom, Na šípku, Niže Salad Vrchu, Za Hôrkou, Pusté sady, Kamenná stráň, Osek, Tlstý Vrch, Kňazov vrch, Šteflíkova dolina, Noviny, Klastavské lúky, Na dráhach, Malíčký Rakovček, Dolné Lázky, Diel, Nad jamou, Trešten, Na Lucinovom vrchu, Vŕšky, Dolinka, Kresačka, U Lipy, Lásky, Nad Konopím, Praslica, Slnná stráň, Hlboký Rakovček, Závada, Niže Konopia, Konopiská, Dolný Močiar, Lukovec

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 10 z 10

Dvor Rovňa, Terečka, Vrch Ponec, Strmá stráň, Kňahniny

miesto inde

Hontianske Nemce (154x), Sebechleby (135x), Ladzany (105x), Rykynčice (96x), Kráľovce-Krnišov (90x), Devičie (87x), Krnišov (64x), Dolné Rykynčice (60x), Medovarce (58x), Domaníky (43x), Horné Rykynčice (41x), Kráľovce (38x), Rakovec (37x), Sitnianska Lehôtka (31x)
miesto v Hontianske Nemce
miesto v Sebechleby
miesto v Ladzany

Podobné, Mikroregión Konkordia:

613x turistika, 545x miesto, 29x orientačný bod, 25x poľovnícky posed, 6x turistické informácie, 4x strom, 2x studňa, 1x prístrešok, altánok, 1x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Konkordia

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-konkordia.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.