Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Krupina » Mikroregión Konkordia » turistika » miesto

Miesto, Mikroregión Konkordia

Miesto v Mikroregión Konkordia

V Mikroregión Konkordia sa nachádza 545 kusov miesto.

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 1 z 10

Malá Bukovina, Končatý vrch, Pri kríži, Medzi potoky, Krupinica, Vrchné humná, Rakovec, Malé vrbiny, Pri mlyne, Kráľovce, Korytárov mlyn, Srbky, Dolné záhrady, Horná dolina, Holcer, Dolina, Horné selá, Krasačník, Horné záhrady, Dvor Chotár, Dolinský mlyn, Jutriky, Selo, Niže Dediny, Na biele dráhy, Devičiansky Mlyn, Nový Dvor, Hájišťe, Horné záhumnia, Konopiská vyše mlyna, Dolné Lúžno, Na Močidlách, Prieložok, Na vŕšku, Horné Rozdelie, Záhradníčky, Hať Stráňa, Pod pivničkami, Silný vrch, Jalšava, Galovce, Široké chrastie, Krnišovský Mlyn, Rašský vrch, Chovaň, Panská hora, Hájik, Dolné Rázdelie, Krnišov, Pri lavičke, Za vŕškom, Pustatina Tepličky, Mariačka, Pavlova dolina, Za Rašským vrchom, Železiarské tále, Na Stráni, Úvršie, Pod Silným vrchom, Dielec

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 2 z 10

Švecova dolinka, Na brehoch, Samovklin, Pustatina Samovklin, Vŕšok, Kamenec, Dlhé, Za hájom, Pod Cerja, Mariaška, Suché lúky, Salad vrch, Cigánsky Rad, Lipinka, Druhá strana, Háj a Bralo, Roveň, Hliny, Na vrch, Závrch, Vaňov sad, Dedová lúka, Breziny, Licno, U chotára, Cerja, Diely, Ploština, Hrochoť, Ostrý vrch, Staré vinice, Lavrincova dolinka, Velky, Pod veľkým vrchom, Krivé, Tepličky, Niže prieloha, Lišťiak, Šipín, Brodné lúky, Havran, Pri Chodníku, Nad Studencom, Rákytia, Harmanec, Nove lúky, Dielce, Cerovina, Lipinka, Dolné prielohy, Oplakanec, Háj, Studenec, Hrubá hora, Od Harmanca, Kosenice, Rígeľ, Za kostolom, Válovná pažiť, Vŕšok

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 3 z 10

Driemov kút, Pod Chlmom, Medzi vŕškami, Pod orlím, Dudačka, Na vrchoch, Chyžišťe, Nad uličkou, Strmé tále, Veľký Orol, Nad jamami, Ďuran, Benedikovské lúky, Nad bralom, Stará hora, Nad Žaludným, Strmé sady, Nehutín, Noviny, Brodný dielec, Drienov, Konča lúčiek, V potokoch, Zalíštie, Ozdol, Bienska lúka, Šipická stráň, Hil, Žaludné, Konopiská, Balážka, Patočiny, Ďurjan, Hliny, Tále, Pod Lipovým vrchom, Kompisky, Nad Brezinami, Nad Hilom, Nad brezinkou, Hrb, Breziny, Jama, Malý Orol, Demianky, Roľniská, Vŕšky, Pálenica, Mladý Háj, Hrachovište, Drienové lúky, Husín, Korienky, Paulovský jarok, Na stráničke, Nad Krasačníkom, Na jamu, Medziorlie, Veľké zeme, Nad Suchým potokom

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 4 z 10

Háj, Bukovina, Stožiská, Strach, Dielničky, Ploštát, Dlhé zeme, Horné prielohy, Čipčí vrch, Záhumnie, Balážov kríž, Rakovčík, Za háj, Za lúkami, Hradská púť, Nad Habrovík, Pri kríži, Mladá hora, Dolný Vlčienec, Nad lístkom, Križné, Horné lúky, Nad Chymovou horou, Čierny diel, Na jame, Nad mestskou pažiťou, Nad Lachovou vinicou, Plaský diel, Nad Domanickou chrasťou, Na dráhach, Repkov jarok, Pod Čiklovom, Horné táliky, Hríčel, Pirovský vrch, Osičie, Mosnička, Nad mlynom, Devičiansky vrch, Horné Selá, Špit, Na Železnej ceste, Krejdy, Lašťoky, Pod Rázgou, Nad Bukovským, Drážovská dolina, Pod krížom, Madzi Brody, Nad Bralom, Pod Tesárskou cestou, Ploská stráň, Sanda, Sviňacia studňa, Pri Okrúhlej chrasti, Lujbet, Holz, Rykynčický chodník, Hôrka, Na Baníckej ceste

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 5 z 10

Za Hájom, Termebizel, Háj, Krupinica, Pri rykynčickom chodníku, Roveň, Pri Šipickom chodníku, Slovk, Nad Domanickým chodníkom, Kjepa - Za krížom, Suché sádky, Dolné Selá, Za Štokovou horou, Za Pánskou pajtou, Sapún, Sedlo, Za Kalváriou, Pri Krivej hruške, Za cintorínom, Vyše dediny, Pod Kobolovou hruškou, Za Cigánmi, Dolné Lúky, Chymova hora, Hrkoň, Nad Vorbelicami, Pri mestskej pažiti, Pri nemčanskej ceste, Kapustniská, Pri Šoresovom jarku, Herecajbet, Mäkký kameň, Na chotári, Kratiny, Malý dielec, Na Dolníckej ceste, Dúbrava, Viničný vrch, Háj, Vrchpotok, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Pod Štokovou horou, Kvaka, Závraničia, Žernov, Na Pirovskom, Odzgorušné, Pri studni, Pri Drážovskom chodníku, Pri Sviňacej studni, Viničná stráň, Cerovina i Farkaš, Močiar, Dúbravské, Solcbonk, Bukovina, Pod Železnou cestou, Nad hájom, Dvor Hrubá Hora, Močiarik

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 6 z 10

Dolné lúky, Na veľkom diely, Meňuška, Kantove sádky s konopiskami, Nad lúkami, Somárovo, Urbanov jarok, Vorbelice, Zadná chrasť, Brcy, Nad Domanickou stráňou, Ladzanský vrch, Veľké tály, Štumple, Na dráhach, Dolné lúky, Stará hora, Španierky, Horné lúky, Popálenice, Bencina, Stredné Brdo, Sucháňky, Dolný vrch, Do kúta, Hrbný diel, Staré vinice, Lúky, Horné Brcy, Veľké tály, Dolné Brcy, Štoková hora, Lúžok, Churchoď, Horné selá, Nad Hájom, Loger, Jamečná, Horný Vlčienec, Nad Sekielcom, Pri hruške, Veľké lúky horné, Dolné selá, Čepeľov bok, Zvonkrén, Tvarožný lúžok, Bukovec, Župane, Nad Bralom a za Lúčkami, Dúbrava a Háj, Tále, Hajles, Za Horným mlynom, Nad Stráňou, Veľké lúky dolné, Nad Hrkoncom, Nad kútom, Farkaš, Drážky, Lipinka bralia

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 7 z 10

Hrubá hora, Veľký močiar, Bralo, Niže Ladzanskej cesty, Nad pivnicami, Nad Malým hájom, Podsádky, Čapinský, Štok, Brezinky, Stráň, Prostredný vrch Homola, Konopiská, Na Brale, Nad Chruchoďou, Za Bodovým jarkom, Pod Žitným jarkom, Remarancia, Nad závozom, Pri Trsti, Pod háj, Ostrice, Stráň, Brište, Dubovo, Krivý brod, Močiarky, Žabiarňa, Žitný járok, Kopaničky, Dolný háj, nad Habrovníkom, Pod cérmi, Lipovský bok, Pod bralom, Felaťa, Lopatiny, Chruchoď, Veľký Salad Vrch, Orosky, Kašište, Od Teplíc, Zákľuč, Tŕstie, Vtáčnik, Hrádok, Židové táliky, Od Sebechlebského chotára, Nad hájom, Habrovník, Na viničke, Háj, Vrabcov vŕšok, Pod Nemcovinou, Novinky, Pri orechu, Za mlynom, Horné Lužno, Na Úvrati, Pri Pečenickej ceste

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 8 z 10

Bratova, Za chodníkom, Pod vinicami, Pri Turni, Chotáre pri Kráľovskom, Pod Bukovinkou, Dvorište, U kráľovej lipy, Dolinka, Kostolná cesta, Kľúčny potôčik, Kostolné, Na dolinkách, Rovinky, Záhumnia, Nad vinicami, Malíčký Rakovček, Trešten, Kamenný závoz, U Jablonca, Murovaný Veperec, Noviny, Tlstý Vrch, Šteflíkova dolina, Trnovec, Močiar, Becinky, Chrastava, Kňazová, Strmá stráň, Pod Sokolom, Lúčky, Radvanky, Dubov diel, Pri Veperci, Na Hline, Vŕšok, Studenec, Tábory, Buvanec, Pod Buvancom, Dlhé Nivy, Za jarkom, Pri Vlčej jame, Za Hôrkou, Osek, Niže Salad Vrchu, Laz, Država, Ďurčokovské, Babica, Železná baňa, Chlm, Nad Hájom, Dráhy, Volovo blato, Bralo, Vanišova lúka, Dvor, Odranov vŕšok

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 9 z 10

Záhoria, Gregorov vrch, Za Hájišťom, Stránička, Roveň, Údol, Frčkov sad, Ujmanovo, Na Háji, Kamenná stráň, Pod hájom, Výšok, Na jame, Diel, Dolinka, Do Lukovišťa, Pri Jablonci, Niže cesty, Plešky, Viničky, Vrchne vinice, Patrno hore, Babia hora, Na stajníku, Na uhlišti, Za Vinným potokom, Háj, Na lindu, Balašovicov sad, Kňazov vrch, Na Lucinovom vrchu, Na dráhach, Na šípku, Závada, Niže Konopia, Široké lúky, Bebelčin, Závoz, Dolný Veperec, Vrch Ponec, Na dolinky, Horný sališ, U Lipy, Vyše Buvanca, Skalová stráň, Hlboký Rakovček, Lásky, Konopiská, Praslica, Lukovec, Kresačka, Nad jamou, Vŕšky, Slnná stráň, Dolné Lázky, Klastavské lúky, Dolný Močiar, Nad Konopím, Na Mokré bukovinky, Terečka

Miesto, Mikroregión Konkordia:, 10 z 10

Na krču, Dvor Rovňa, Pusté sady, Difničky, Kňahniny

miesto inde

Hontianske Nemce (154x), Sebechleby (135x), Ladzany (105x), Rykynčice (96x), Kráľovce-Krnišov (90x), Devičie (87x), Krnišov (64x), Dolné Rykynčice (60x), Medovarce (58x), Domaníky (43x), Horné Rykynčice (41x), Kráľovce (38x), Rakovec (37x), Sitnianska Lehôtka (31x)
miesto v Hontianske Nemce
miesto v Sebechleby
miesto v Ladzany

Podobné, Mikroregión Konkordia:

613x turistika, 545x miesto, 29x orientačný bod, 25x poľovnícky posed, 6x turistické informácie, 4x strom, 2x studňa, 1x prístrešok, altánok, 1x chranený strom
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, Mikroregión Konkordia

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-konkordia.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.