Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Krupina » Mikroregión Konkordia » šport

šport v Mikroregión Konkordia

šport

11x sport, 6x ihrisko, 3x futbal, 2x tenis

šport

šport v Mikroregión Konkordia

V Mikroregión Konkordia sa nachádza 771 kusov šport.

šport, Mikroregión Konkordia:, 1 z 13

Coop, Coop, Koháryho dub, Koháryho dub, pošta, Motorest Tranzit, Podvršok, Krasačník, Hontianske Nemce, cyklopumpa, Stará hora, Mladá hora, COOP Jednota, Sebechleby, Medovarce, Futbalové ihrisko, futbal, prameň, tenis, tenis, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Hont. Nemce, Tepličky rázc., Rykynčice,Dolné Rykynčice, Hontianske Nemce, Rakovec, Hont. Nemce, Majer rázc., Hontianske Nemce, Rakovec, Kráľovce-Krnišov, Rykynčice, Horné Rykynčice, Hontianske Nemce, ZŠ, Hont. Nemce, Tepličky obal., Hontianske Nemce, Podvršok, Nemčianske múzeum v Turčanovom mlyne, Odpočívadlo 7 - Nemčianske vinice, Hont. Nemce, Selá, Hontianske Nemce,Majer salaš, Hont. Nemce, Majer rázc., Hontianske Nemce, Majer Babiak, Pajta, Hontianske Nemce, kult. dom, Hontianske Nemce, kult. dom, Domaníky, ovocie, zelenina, Odpočívadlo 6 - Mladá Hora vinárska osada, Sebechleby, ZŠ, pohostinstvo, Domaníky, OcÚ, základná škola, Sebechleby, Jednota, Domaníky, OcÚ, Domaníky, žel. zast., Medovarce, obec, Klasitavky, Viničný vrch, Hornická cesta, Medovarce, Vysoké pole, Krejdy, Devičie, obec, Devičie, Ladzany, Jednota, Hostinec

šport, Mikroregión Konkordia:, 2 z 13

Devičie, Ladzany, most, Furmanská - Pizza Hont, Knižnica, Tŕstie, kostol, potraviny, Koháryho dub, Potraviny, pitná voda, Koháriho dub, pitná voda, domáce výrobky, pitná voda, pitná voda, autoservis, prameň, orientačný bod, orientačný bod, orientačný bod, orientačný bod, Jednota, Malá Bukovina, Končatý vrch, Medzi potoky, Pri kríži, Krupinica, parkovisko, Obecná knižnica Hontianske Nemce, parkovisko, kostol, Vrchné humná, Rakovec, La festa, parkovisko, Pivnica pod Bralom, prameň, Malé vrbiny, Pri mlyne, reštaurácia, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, radnica, Kráľovce, cintorín, Korytárov mlyn, orientačný bod, Trojjediného Boha, Srbky, orientačný bod, Dolné záhrady, kaplnka, orientačný bod, Horná dolina, Holcer, kostol, Krasačník, Dolina, Horné záhrady, Horné selá, cintorín

šport, Mikroregión Konkordia:, 3 z 13

orientačný bod, orientačný bod, Obecná knižnica Medovarce, cintorín, Obecná knižnica Ladzany, parkovisko, kaplnka, múzeum, bar, futbal, Dolinský mlyn, Dvor Chotár, kaplnka Sv. Urbana, svätého Michala, kostol, Stolárska dielňa, Devičiansky Mlyn, kostol, Jutriky, Niže Dediny, Na biele dráhy, Selo, Beszédes Lajos Cserkészpark, Nový Dvor, kostol, Hájišťe, Horné záhumnia, cintorín, nábytok, Konopiská vyše mlyna, brod, cintorín, cintorín, cintorín, Poznávaj a chráň, cintorín, cintorín, orientačný bod, Náučný chodník Koháryho dub, Hontianske Nemce, Hont. Nemce, Tepličky lom, Kráľovce-Krnišov,Lično, Hont. Nemce, Selá, Hontianske Nemce, Suchý Potok, Hontianske Nemce, Husín, Medovarce, vinice, Medovarce, rázcestie, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, orientačný bod, Tepličky, horáreň

šport, Mikroregión Konkordia:, 4 z 13

prístrešok, altánok, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, pamätník, orientačný bod, orientačný bod, kaplnka, orientačný bod, orientačný bod, Dolné Lúžno, studňa, Za Rašským vrchom, Krnišov, Rašský vrch, Hať Stráňa, Horné Rozdelie, Kamenec, Na Močidlách, Pod Cerja, Hájik, Krnišovský Mlyn, Za hájom, Za vŕškom, Pod Silným vrchom, Mariačka, Silný vrch, Pri lavičke, Na Stráni, Dlhé, Pustatina Samovklin, Dolné Rázdelie, Švecova dolinka, Dielec, Galovce, Panská hora, Vŕšok, Mariaška, Na vŕšku, Záhradníčky, Úvršie, Široké chrastie, Chovaň, Pod pivničkami, Jalšava, Železiarské tále, Pustatina Tepličky, Samovklin, Pavlova dolina

šport, Mikroregión Konkordia:, 5 z 13

Prieložok, Na brehoch, Salad vrch, Suché lúky, Lipinka, Ploština, Závrch, Hrochoť, U chotára, Háj a Bralo, Druhá strana, Roveň, Dedová lúka, Licno, Hliny, Diely, Cerja, Breziny, Ostrý vrch, Na vrch, Cigánsky Rad, Vaňov sad, Pod veľkým vrchom, Velky, Tepličky, Staré vinice, Lavrincova dolinka, Krivé, Nad Žaludným, Ďuran, V potokoch, Hil, Pod orlím, Ozdol, Havran, Nad Studencom, Dielce, Veľký Orol, Nove lúky, Harmanec, Brodné lúky, Medzi vŕškami, Na vrchoch, Nad jamami, Benedikovské lúky, Nehutín, Drienov, Konča lúčiek, Bienska lúka, Šipická stráň, Šipín, Rákytia, Cerovina, Dolné prielohy, Hrubá hora, Lipinka, Žaludné, Brodný dielec, Niže prieloha, Nad bralom

šport, Mikroregión Konkordia:, 6 z 13

Strmé tále, Rígeľ, Pri Chodníku, Noviny, Nad uličkou, Pod Chlmom, Strmé sady, Válovná pažiť, Vŕšok, Stará hora, Lišťiak, Oplakanec, Háj, Od Harmanca, Kosenice, Za kostolom, Zalíštie, Driemov kút, Chyžišťe, Dudačka, Studenec, Nad Suchým potokom, Jama, Korienky, Pálenica, Hrachovište, Roľniská, Malý Orol, Horné prielohy, Nad Krasačníkom, Nad brezinkou, Kompisky, Konopiská, Breziny, Na jamu, Demianky, Dielničky, Hliny, Drienové lúky, Husín, Čipčí vrch, Paulovský jarok, Háj, Ďurjan, Bukovina, Nad Hilom, Stožiská, Dlhé zeme, Medziorlie, Vŕšky, Nad Brezinami, Patočiny, Hrb, Na stráničke, Mladý Háj, Ploštát, Strach, Tále, Balážka, Pod Lipovým vrchom

šport, Mikroregión Konkordia:, 7 z 13

Veľké zeme, Za háj, Rakovčík, Záhumnie, Balážov kríž, Hradská púť, Za lúkami, kaplnka, kaplnka, Pri kríži, kaplnka, Nad Habrovík, kaplnka, studňa, kríž, strom, Holz, Križné, Nad mestskou pažiťou, Nad Chymovou horou, Čierny diel, Nad Domanickým chodníkom, Krejdy, Na jame, Pri Krivej hruške, Pri Šipickom chodníku, Za cintorínom, Za Hájom, Na Baníckej ceste, Vyše dediny, Slovk, Háj, Za Cigánmi, Nad Bralom, Mosnička, Za Pánskou pajtou, Chymova hora, Na Železnej ceste, Hôrka, Hrkoň, Nad Vorbelicami, Pod krížom, Rykynčický chodník, Pri nemčanskej ceste, Sapún, Pod Tesárskou cestou, Kapustniská, Pri Šoresovom jarku, Roveň, Horné táliky, Lujbet, Termebizel, Herecajbet, Dolné Selá, Nad lístkom, Za Štokovou horou, Pri Okrúhlej chrasti, Mäkký kameň, Suché sádky, Sedlo

šport, Mikroregión Konkordia:, 8 z 13

Žernov, Sviňacia studňa, Horné lúky, Nad Lachovou vinicou, Krupinica, Sanda, Kratiny, Hontianske Nemce, Nad Domanickou chrasťou, Na Pirovskom, Ploská stráň, Malý dielec, Pri rykynčickom chodníku, Na Dolníckej ceste, Pod Kobolovou hruškou, Kjepa - Za krížom, Dúbrava, Osičie, Viničný vrch, Pirovský vrch, Háj, Hríčel, Madzi Brody, Dolné Lúky, Drážovská dolina, Pri mestskej pažiti, Vrchpotok, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Na chotári, Pod Štokovou horou, Pod Čiklovom, Nad Bukovským, Kvaka, Pri Sviňacej studni, Závraničia, Pod Rázgou, Odzgorušné, Repkov jarok, Plaský diel, Pri studni, Pri Drážovskom chodníku, Na dráhach, Nad mlynom, Viničná stráň, Devičiansky vrch, Cerovina i Farkaš, Lašťoky, Močiar, Horné Selá, Dúbravské, Solcbonk, Bukovina, Mladá hora, Za Kalváriou, Špit, Dolný Vlčienec, Brezinky, Nad Hájom, Brcy, Nad kútom

šport, Mikroregión Konkordia:, 9 z 13

Dolný vrch, Sásky vrch, Nad Malým hájom, Nad hájom, Sucháňky, Zvonkrén, Nad Sekielcom, Holičný vrch, Zadná chrasť, Štoková hora, Veľké tály, Močiarik, Dolné lúky, Podsádky, Farkaš, Veľké tály, Nad pivnicami, Drážky, Dolné Brcy, Nad lúkami, Žarnosek, Somárovo, Hrbný diel, Meňuška, Čepeľov bok, Churchoď, Prostredný vrch Homola, Tvarožný lúžok, Bukovec, Veľké lúky horné, Kantove sádky s konopiskami, Stará hora, Loger, Jamečná, Lúžok, Pod Železnou cestou, Horný Vlčienec, Dolné selá, Nad Bralom a za Lúčkami, Na veľkom diely, Pri hruške, Kopaničky, Tále, Stredné Brdo, Hajles, Za Horným mlynom, Vorbelice, Nad Domanickou stráňou, Podhumný vŕšok, Nad Stráňou, Veľké lúky dolné, Čapinský, Lúky, Dvor Hrubá Hora, Dolné lúky, Horné Brcy, Horné lúky, Bencina, Lipinka bralia, Štumple

šport, Mikroregión Konkordia:, 10 z 13

Župane, Hrubá hora, Popálenice, Stráň, Dúbrava a Háj, Štok, Bralo, Niže Ladzanskej cesty, Nad Hrkoncom, Španierky, Staré vinice, Konopiská, Cerie, Ladzanský vrch, Do kúta, Na dráhach, Na Brale, Horné selá, Urbanov jarok, Končitý vrch, Veľký močiar, Tŕstie, Kašište, Lopatiny, Žitný járok, Nad závozom, Kopaničky, Židové táliky, Pod bralom, Rašský vrch, Krivý brod, Nad Chruchoďou, Orosky, Od Sebechlebského chotára, Lipovský bok, Habrovník, Močiarky, nad Habrovníkom, Pri Trsti, Dolný háj, Za Bodovým jarkom, Chruchoď, Stráň, kostol, Žabiarňa, Brište, Hrubá hora, Remarancia, Veľký vrch, Pod cérmi, Od Teplíc, Ostrice, Zákľuč, Pod Žitným jarkom, Nad hájom, Veľký Salad Vrch, Felaťa, Dubovo, Pod háj, Hrádok

šport, Mikroregión Konkordia:, 11 z 13

Vtáčnik, Za Hôrkou, Chotáre pri Kráľovskom, Chrastava, Na Hline, Volovo blato, Pri Turni, Diel, ihrisko, Pod vinicami, Dráhy, Dolinka, Rovinky, Nad Hájom, Záhumnia, Radvanky, Chlm, Do Lukovišťa, Železná baňa, Nad vinicami, Babica, Pri Jablonci, Roveň, Malíčký Rakovček, Trešten, Ďurčokovské, Država, Niže cesty, Plešky, Viničky, Na lindu, Vrchne vinice, Kamenný závoz, U Jablonca, Patrno hore, Murovaný Veperec, Laz, Za chodníkom, Bratova, Niže Salad Vrchu, Pri Pečenickej ceste, Na uhlišti, Na Úvrati, Noviny, Osek, Horné Lužno, Frčkov sad, Tlstý Vrch, Šteflíkova dolina, Pri Vlčej jame, Za jarkom, Dlhé Nivy, Háj, Babia hora, Na stajníku, Pod Buvancom, Strmá stráň, Buvanec, Za mlynom, Tábory

šport, Mikroregión Konkordia:, 12 z 13

Dubov diel, Kňazová, Trnovec, Močiar, Na Háji, Ujmanovo, Kostolná cesta, Kamenná stráň, Pod hájom, Pri Veperci, Studenec, Výšok, Dolinka, Pod Nemcovinou, Údol, Na jame, U kráľovej lipy, Kľúčny potôčik, Becinky, Kostolné, Na viničke, Stránička, Za Hájišťom, Pod Sokolom, Gregorov vrch, Za Vinným potokom, Vŕšok, Na dolinkách, Záhoria, Dvorište, Novinky, Odranov vŕšok, Pod Bukovinkou, Pri orechu, Vrabcov vŕšok, Dvor, Vanišova lúka, Bralo, Lúčky, Háj, Pusté sady, Nad jamou, Praslica, strom, U Lipy, Horný sališ, Terečka, Lásky, Dolný Veperec, Na krču, Klastavské lúky, Vŕšky, Penov vrch, Na dolinky, Lukovec, Na dráhach, Bebelčin, Na šípku, Nad Konopím, Slnná stráň

šport, Mikroregión Konkordia:, 13 z 13

Závoz, Bačov vrch, Kukučka, Dolné Lázky, Konopiská, Kresačka, Dolný Močiar, Balašovicov sad, Skalová stráň, Na Mokré bukovinky, Kňazov vrch, strom, Difničky, Závada, Široké lúky, Dvor Rovňa, Niže Konopia, Vrch Ponec, Vyše Buvanca, Dianiš, Hlboký Rakovček, Na Lucinovom vrchu, Veľké Orlie, kríž, kríž, kríž, kríž, Kňahniny, kríž, cintorín, Sanda, Chotár, Nad Hájom, Šibač, Šipická cesta, cintorín, Mrázovka, Kľučno, brod, brod, Hlava, Kľúč, Veľký Gregor, brod, brod, brod, hať, Poniecvrch, Opátov vrch, Starý cintorín, cintorín

šport inde

Hontianske Nemce (5x), Sebechleby (4x), Rykynčice (2x), Dolné Rykynčice (2x), Devičie (1x), Rakovec (1x)
šport v Hontianske Nemce
šport v Sebechleby
šport v Rykynčice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-konkordia.oma.sk/sport

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.