Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Krupina » Mikroregión Konkordia » šport

šport v Mikroregión Konkordia

šport

11x sport, 6x ihrisko, 3x futbal, 2x tenis

šport

šport v Mikroregión Konkordia

V Mikroregión Konkordia sa nachádza 773 kusov šport.

šport, Mikroregión Konkordia:, 1 z 13

Coop, Coop, Motorest Tranzit, Koháryho dub, Koháryho dub, pošta, Podvršok, Krasačník, Hontianske Nemce, cyklopumpa, COOP Jednota, Stará hora, Mladá hora, Sebechleby, Medovarce, Futbalové ihrisko, futbal, tenis, prameň, tenis, Hont. Nemce, Sitnianska.Lehôtka, Hont. Nemce, Majer rázc., Hont. Nemce, Tepličky rázc., Hontianske Nemce, ZŠ, Rykynčice,Dolné Rykynčice, Hont. Nemce, Tepličky obal., Rykynčice, Horné Rykynčice, Nemčianske múzeum v Turčanovom mlyne, Hontianske Nemce, Podvršok, Hont. Nemce, Selá, Odpočívadlo 7 - Nemčianske vinice, Hontianske Nemce, Rakovec, Kráľovce-Krnišov, Hontianske Nemce,Majer salaš, Hont. Nemce, Majer rázc., Hontianske Nemce, Rakovec, Hontianske Nemce, Majer Babiak, Hontianske Nemce, kult. dom, Hontianske Nemce, kult. dom, ovocie, zelenina, Pajta, Domaníky, pohostinstvo, Sebechleby, ZŠ, Odpočívadlo 6 - Mladá Hora vinárska osada, Hostinec, Domaníky, OcÚ, Furmanská - Pizza Hont, Sebechleby, Jednota, základná škola, Medovarce, obec, Medovarce, Vysoké pole, Domaníky, žel. zast., Domaníky, OcÚ, Viničný vrch, Klasitavky, Krejdy, Hornická cesta, Ladzany, Jednota, Devičie

šport, Mikroregión Konkordia:, 2 z 13

Ladzany, most, Devičie, Devičie, obec, kostol, Tŕstie, autoservis, Koháryho dub, domáce výrobky, pitná voda, pitná voda, pitná voda, pitná voda, Koháriho dub, Potraviny, Knižnica, orientačný bod, Srbky, potraviny, parkovisko, Jednota, orientačný bod, parkovisko, orientačný bod, prameň, orientačný bod, radnica, Rakovec, Obecná knižnica Hontianske Nemce, Kráľovce, parkovisko, Korytárov mlyn, Malé vrbiny, La festa, Pri mlyne, Malá Bukovina, reštaurácia, Krupinica, prameň, Pri kríži, Dolné záhrady, Medzi potoky, kaplnka, Nepoškvrneného Počatiea Panny Márie, Horná dolina, kostol, cintorín, orientačný bod, Krasačník, Dolina, Končatý vrch, Horné selá, Trojjediného Boha, Holcer, kostol, Vrchné humná, Horné záhrady, Pivnica pod Bralom, orientačný bod, orientačný bod, parkovisko

šport, Mikroregión Konkordia:, 3 z 13

parkovisko, parkovisko, orientačný bod, kaplnka, bar, futbal, Obecná knižnica Medovarce, múzeum, Dvor Chotár, Obecná knižnica Ladzany, Dolinský mlyn, orientačný bod, kaplnka Sv. Urbana, svätého Michala, cintorín, cintorín, kostol, Na biele dráhy, kostol, Jutriky, Niže Dediny, Nový Dvor, Devičiansky Mlyn, Selo, Horné záhumnia, kostol, Hájišťe, Stolárska dielňa, Beszédes Lajos Cserkészpark, cintorín, Konopiská vyše mlyna, brod, nábytok, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, cintorín, Poznávaj a chráň, orientačný bod, Náučný chodník Koháryho dub, Hontianske Nemce, Hont. Nemce, Selá, Hont. Nemce, Tepličky lom, Kráľovce-Krnišov,Lično, Hontianske Nemce, Suchý Potok, Hontianske Nemce, Husín, Medovarce, vinice, Medovarce, rázcestie, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed

šport, Mikroregión Konkordia:, 4 z 13

poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, orientačný bod, Tepličky, horáreň, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, poľovnícky posed, prístrešok, altánok, pamätník, orientačný bod, kaplnka, orientačný bod, Dolné Lúžno, orientačný bod, orientačný bod, Bienska lúka, Na vŕšku, Hrubá hora, Samovklin, Harmanec, Hájik, Švecova dolinka, Cerovina, Mariaška, V potokoch, Mariačka, Krnišov, Vŕšok, Široké chrastie, Nove lúky, Šipín, Benedikovské lúky, Oplakanec, Hať Stráňa, Pavlova dolina, Za kostolom, Havran, Nad Žaludným, Dielec, Ozdol, Silný vrch, Konča lúčiek, Pri lavičke, Studenec, Háj, Panská hora, Na Stráni, Strmé tále, Šipická stráň, Rígeľ, Dielce

šport, Mikroregión Konkordia:, 5 z 13

Pod Cerja, Stará hora, Suché lúky, Drienov, Rákytia, Lišťiak, Galovce, Prieložok, Salad vrch, Kamenec, Nad uličkou, Ďuran, Dolné Rázdelie, Pod Silným vrchom, Veľký Orol, Kosenice, Na Močidlách, Válovná pažiť, Brodný dielec, Žaludné, Na vrchoch, Železiarské tále, Nad jamami, Dlhé, Za vŕškom, Strmé sady, Dolné prielohy, Pri Chodníku, Jalšava, Nehutín, Pod pivničkami, Pustatina Samovklin, Od Harmanca, Chovaň, Úvršie, Vŕšok, Krnišovský Mlyn, Zalíštie, Driemov kút, Brodné lúky, Horné Rozdelie, Rašský vrch, Záhradníčky, Niže prieloha, Pod orlím, Za hájom, Hil, Za Rašským vrchom, Na brehoch, Chyžišťe, Nad Studencom, Dudačka, Pustatina Tepličky, Noviny, Nad bralom, Medzi vŕškami, Lipinka, Na vrch, Ploštát, Cigánsky Rad

šport, Mikroregión Konkordia:, 6 z 13

U chotára, Medziorlie, Dielničky, Závrch, Breziny, Bukovina, Dlhé zeme, Nad Brezinami, Hrb, Pod Lipovým vrchom, Drienové lúky, studňa, Licno, Demianky, Dedová lúka, Cerja, Druhá strana, Breziny, Nad Suchým potokom, Ploština, Hrochoť, Nad Hilom, Hrachovište, Malý Orol, Roveň, Paulovský jarok, Korienky, Strach, Vŕšky, Vaňov sad, Na stráničke, Veľké zeme, Háj, Hliny, Tále, Roľniská, Horné prielohy, Kompisky, Jama, Hliny, Husín, Nad Krasačníkom, Ďurjan, Nad brezinkou, Lipinka, Pálenica, Konopiská, Čipčí vrch, Balážka, Diely, Mladý Háj, Na jamu, Ostrý vrch, Patočiny, Háj a Bralo, Stožiská, Lavrincova dolinka, Pod veľkým vrchom, Za háj, Rakovčík

šport, Mikroregión Konkordia:, 7 z 13

Staré vinice, Balážov kríž, Tepličky, Záhumnie, Hradská púť, Za lúkami, Krivé, Velky, kaplnka, Pri kríži, kaplnka, Pod Chlmom, kaplnka, Nad Habrovík, kaplnka, strom, Pri Drážovskom chodníku, Za Cigánmi, Na Baníckej ceste, Pri mestskej pažiti, Pri Okrúhlej chrasti, Pod Tesárskou cestou, Nad Vorbelicami, Cerovina i Farkaš, Herecajbet, Pri Sviňacej studni, Za Pánskou pajtou, Sapún, Mäkký kameň, Solcbonk, Sedlo, Pod krížom, Špit, Viničný vrch, Dolné Lúky, Na jame, Kvaka, Pri Šoresovom jarku, Na Dolníckej ceste, Kjepa - Za krížom, Suché sádky, Nad mestskou pažiťou, Nad Domanickým chodníkom, Drážovská dolina, Pri Šipickom chodníku, Mladá hora, Za Kalváriou, Za cintorínom, Slovk, Na Lehotskej ceste s lúžkom, Pod Štokovou horou, Rykynčický chodník, Krejdy, Repkov jarok, Na Železnej ceste, Pri rykynčickom chodníku, Lujbet, Pri Krivej hruške, Termebizel, Hôrka

šport, Mikroregión Konkordia:, 8 z 13

Za Štokovou horou, Holz, Horné táliky, Na chotári, Hríčel, Nad Domanickou chrasťou, Horné lúky, Roveň, Pri nemčanskej ceste, Sviňacia studňa, Odzgorušné, Zvonkrén, Devičiansky vrch, Na Pirovskom, Čapinský, Dolné lúky, Nad Chymovou horou, Dúbravské, Na Brale, Lúžok, Za Hájom, Chymova hora, Nad lúkami, Pri hruške, Stráň, Popálenice, Pri studni, Brcy, Konopiská, Močiar, Pod Kobolovou hruškou, Závraničia, Veľké tály, Kratiny, Križné, Madzi Brody, Ploská stráň, Horné Selá, Sanda, Hajles, Štumple, Pod Železnou cestou, Dolné Selá, Kapustniská, Štoková hora, Prostredný vrch Homola, Nad Bukovským, Háj, Horné Brcy, Zadná chrasť, Čierny diel, Dúbrava, Nad lístkom, Bencina, Somárovo, Nad Domanickou stráňou, Ladzanský vrch, Mosnička, Veľké tály, Plaský diel

šport, Mikroregión Konkordia:, 9 z 13

Dolné Brcy, Hrkoň, Štok, Krupinica, Farkaš, Tvarožný lúžok, Nad mlynom, Vorbelice, Malý dielec, Loger, Háj, Vrchpotok, Bukovina, Niže Ladzanskej cesty, Župane, Dolný Vlčienec, Vyše dediny, studňa, Urbanov jarok, Na dráhach, Kantove sádky s konopiskami, Pod Čiklovom, Lašťoky, Stredné Brdo, Na dráhach, Viničná stráň, Pirovský vrch, Osičie, Nad Lachovou vinicou, Stará hora, Žernov, Pod Rázgou, Brezinky, Za Horným mlynom, Nad Bralom, Nad Hrkoncom, Hontianske Nemce, Kopaničky, Habrovník, Remarancia, Hrbný diel, Nad hájom, Španierky, Dubovo, Žabiarňa, Churchoď, Vtáčnik, Chruchoď, Horné selá, Veľké lúky dolné, Dúbrava a Háj, Meňuška, Do kúta, Jamečná, Nad Hájom, Nad Chruchoďou, Ostrice, Brište, Staré vinice, Nad Stráňou

šport, Mikroregión Konkordia:, 10 z 13

Kašište, Tále, Dolné selá, Bralo, Podsádky, Veľké lúky horné, Nad Sekielcom, Nad kútom, Dolné lúky, Lipinka bralia, Pri Trsti, Nad Malým hájom, Horný Vlčienec, nad Habrovníkom, Nad Bralom a za Lúčkami, Horné lúky, Zákľuč, Čepeľov bok, Močiarik, Bukovec, Na veľkom diely, Lúky, Dvor Hrubá Hora, Drážky, Dolný vrch, Nad pivnicami, Veľký močiar, Hrubá hora, Pod bralom, Sucháňky, Dolný háj, Židové táliky, Rovinky, Pri Veperci, Kostolné, Za Bodovým jarkom, Studenec, Pod Sokolom, Vrchne vinice, Železná baňa, Vanišova lúka, Buvanec, Kľúčny potôčik, Becinky, kríž, Od Teplíc, Stráň, Radvanky, kostol, Na dolinkách, Ujmanovo, Volovo blato, Država, Od Sebechlebského chotára, Murovaný Veperec, Bralo, Za Vinným potokom, Nad vinicami, Močiarky, Hrádok

šport, Mikroregión Konkordia:, 11 z 13

Žitný járok, Chrastava, Na jame, Pod Bukovinkou, Pod Žitným jarkom, Nad hájom, Pod Nemcovinou, Na Hline, Babica, Za mlynom, Pod hájom, U Jablonca, Pri Turni, Horné Lužno, Pri orechu, Orosky, Novinky, Veľký Salad Vrch, Do Lukovišťa, Felaťa, Vrabcov vŕšok, Pri Jablonci, Tŕstie, Háj, Kamenný závoz, Niže cesty, Plešky, Viničky, Záhumnia, Bratova, Dubov diel, Odranov vŕšok, Pod Buvancom, Nad závozom, Na Háji, Pod háj, Lipovský bok, Ďurčokovské, Na viničke, Babia hora, Na stajníku, Lopatiny, Na uhlišti, Na lindu, Pod vinicami, Za Hájišťom, Krivý brod, Za jarkom, Pri Vlčej jame, Gregorov vrch, Pod cérmi, Pri Pečenickej ceste, U kráľovej lipy, Bačov vrch, Háj, Osek, Frčkov sad, Šteflíkova dolina, Stránička, Na dolinky

šport, Mikroregión Konkordia:, 12 z 13

Kamenná stráň, Na Lucinovom vrchu, Trešten, Dráhy, Bebelčin, Malíčký Rakovček, Končitý vrch, Podhumný vŕšok, Na Mokré bukovinky, Lúčky, Cerie, Na dráhach, Vŕšky, Na Úvrati, Vŕšok, Laz, Kukučka, Chlm, Penov vrch, Noviny, Klastavské lúky, Kňazov vrch, Na šípku, Niže Salad Vrchu, Chotáre pri Kráľovskom, Kňazová, Horný sališ, Dolné Lázky, Diel, Močiar, Údol, Za Hôrkou, Trnovec, Tlstý Vrch, Pusté sady, Dolný Veperec, Dolinka, Dianiš, Dvorište, Skalová stráň, Žarnosek, Kopaničky, Na krču, Difničky, Vyše Buvanca, Závoz, strom, Nad Hájom, Nad jamou, Sásky vrch, Tábory, Dolinka, Dvor, Kostolná cesta, ihrisko, Záhoria, Balašovicov sad, Široké lúky, Dlhé Nivy, Patrno hore

šport, Mikroregión Konkordia:, 13 z 13

Výšok, Holičný vrch, strom, Veľké Orlie, Za chodníkom, Roveň, Konopiská, Slnná stráň, Terečka, Veľký vrch, Nad Konopím, Lukovec, Vrch Ponec, Dolný Močiar, Hrubá hora, Rašský vrch, Lásky, Kresačka, Závada, U Lipy, Praslica, Strmá stráň, Dvor Rovňa, Niže Konopia, Hlboký Rakovček, Kňahniny, kríž, kríž, kríž, Šibač, Chotár, kríž, Nad Hájom, Sanda, Mrázovka, Šipická cesta, kríž, brod, brod, Veľký Gregor, cintorín, Kľučno, cintorín, Kľúč, brod, Hlava, brod, Poniecvrch, Opátov vrch, brod, hať, Starý cintorín, cintorín

šport inde

Hontianske Nemce (5x), Sebechleby (4x), Rykynčice (2x), Dolné Rykynčice (2x), Devičie (1x), Rakovec (1x)
šport v Hontianske Nemce
šport v Sebechleby
šport v Rykynčice

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://mikroregion-konkordia.oma.sk/sport

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.